TULOSTERAPIA ON
OMAN AJATTELUN TIETOISTA
KEHITTÄMISTÄ

Ihmisellä on yli 60 000 ajatusta vuorokaudessa, niistä peräti 90 % samoja kuin eilen. Juutumme helposti yhteen ja samaan – ajatuksilla ja uskomuksilla on elämässämme valtava voima. Ymmärtämällä oman mielen toimintaperiaatteita pystymme valjastamaan mielen voiman hyötykäyttöömme. Saavuttamaan itselle merkityksellisiä asioita. Vanhan sanonnan mukaan voittaja on se, joka näkee enemmän vaihtoehtoja.

Sinulle, joka haluat tuloksia!

Oman ajattelun tietoisesta kehittämisestä on hyötyä kaikissa elämänvaiheissa ja ammateissa. Erityisesti johtajien ja esimiesten olisi tiedostettava kertyvä tunnekuorma ja kyettävä käsittelemään sitä. Kun oivallamme, miten itse ruokimme ajatteluamme, voimme vapautua mielen rajoitteista kohti kestomenestystä. Onnellisuus on menestymisen jaloin muoto ja koettavissa, kun saa toteuttaa itselle merkityksellisiä asioita.

Erittäin hyvä, ellei täydellinen?

Menestyvät ihmiset eivät pyri täydellisyyteen, sillä he tietävät, että täydellisyys ei ole saavutettavissa. Menestyviä ihmisiä yhdistää tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys. Heiltä löytyy itsetuntemusta, empatiakykyä ja tilannetajua – kykyä nähdä kulloisenkin tilanteen parhaat vaihtoehdot. Sata dominonappulaa liikahtaa yhdestä hipaisusta. Menestyjä ymmärtää, että suuret asiat ratkaistaan pienillä teoilla.

Tulosterapian avulla voit

1. Lisätä myönteistä itsetuntemusta ja -ymmärrystä
2. Tunnistaa omia ajattelu-, tunne- ja käyttäytymismalleja sekä tarvittaessa muuttaa niitä
3. Löytää uusia, laajempia ja hyödyllisempiä näkökulmia asioihin
4. Parantaa empatia- ja ihmissuhdetaitojasi
5. Kirkastaa todelliset arvosi ja elää niiden mukaista, omannäköistä elämää
6. Vahvistaa sisäistä motivaatiota ja onnistua tavoitteissa
7. Selvitä paremmin muutoksista ja haasteista
8. Oppia elämään nykyhetkessä ja keskittymään asioihin, joihin voit vaikuttaa
9. Kehittää monipuolisia mielen taitoja, joista on hyötyä koko loppuelämäksi
10. Ymmärtää, että hyvä elämä on ennen kaikkea asenne- ja valintakysymys

 

Miia Kiiskinen

Ihmisen käyttäytymiseen, tunteisiin ja ajatteluun erikoistunut tulosterapeutti. Avoin ja valoisa persoona, joka saa aikaan mitattavia ja näkyviä tuloksia. Perusluonteeltaan puhelias, mutta kykenevä myös kuuntelemaan. Nopeasoluinen ja spontaani – silti suunnitelmallinen ja päämäärätietoinen. Ammattikehtaaja, jolla rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa. Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys (2018).

Tulosterapia

Tulosterapia perustuu kognitiiviseen terapiaan, joka tutkii ajatusten, tunteiden ja kokemusten vaikutuksia ihmisen toimintatapoihin. Sen tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään omia ajatus-, tunne- ja käyttäymismalleja sekä tarvittaessa löytää keinoja niiden muuttamiseen. Lyhytterapia on ajallisesti rajattua ja itsevastuullista keskittyen menneisyyden sijasta nykyhetkeen ja tulevaan. Kognitiivisella terapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin ja ylivoimaisesti suosituin.

miia@miiakiiskinen.fi
0500 589 234
Y-tunnus: 2827614-8

LinkedIn

Instagram

Twitter

Ota yhteyttä

5 + 12 =