TULOSTERAPIA ON KOGNITIIVISTA TERAPIAA JA MUUTOSVALMENNUSTA

Terapian ja valmennuksen avulla voit…

  • Löytää uusia, laajempia ja hyödyllisempiä näkökulmia asioihin
  • Selvitä paremmin haasteista ja muutoksista
  • Parantaa empatia- ja ihmissuhdetaitojasi
  • Lisätä myönteistä itsetuntemusta ja -ymmärrystä
  • Tunnistaa omia ajattelu-, tunne- ja käyttäytymismalleja sekä tarvittaessa muuttaa niitä
  • Tarkastella arvojasi, ajankäyttöäsi ja muutostoiveitasi
  • Vahvistaa sisäistä motivaatiota muutoksen eri vaiheissa

Palautteita

Janita Autio

valokuvaaja, influencer

“Tapaamiset ovat olleet kuin ihania hengähdyshetkiä, kun elän kiireistä ja hektistä elämää. Me käytiin tulosterapiassa läpi mun elämää ja mun työtä, ja mietittiin, että mikä niissä on hyvää ja mihin mä haluan muutosta. Ja pohdittiin paljon ajankäyttöön liittyviä juttuja, koska se on supertärkeetä! Ja sit mietittiin, että mitkä tämän hetken käytännön tekemiset tuovat mulle niitä asioita, mitä mä haluan tavoitella. Oon saanut eväitä perusarkeen ja myös työelämään, pystyn selviytymään kiireestä paremmin ja miettimään mun ajankäyttöä.”

ANTTI HARA

liikuntatieteiden maisteri, valmentaja, Fibaco Oulun esimies

“Tulosterapiassa minua koukuttaa eniten pysähtyminen, oivaltaminen, omien arvojen ja ratkaisujen löytäminen. Tykkään keskustella ja ajatella ääneen. Pidän oman mielen kehittämistä ykkösasiana, mihin kannattaa keskittyä, jos haluaa jotakin muuttaa tai kehittää. Tapaamiset Miian kanssa olivat mukavan rentoja, kuitenkin myös suunniteltuja ja johdonmukaisia. Kiireettömyyden tunne tuo mukavaa vaihtelua hektiseen arkeen. Opittuja asioita olen pystynyt soveltamaan henkilökohtaisessa elämässä sekä työssäni valmentajana, esimiehenä ja opettajana. Suosittelen tulosterapiaa ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään ja siirtää persoonansa vahvuudet omaksi voimavarakseen.”

LAURI SALOVAARA

juontaja

“Tulosterapiassa keskityimme paljon voimavarojeni ajallisesti järkevään käyttöön, positiivisten mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin vaalimiseen kiireen keskellä. Miia sanoo, että ihmisen mieli on kuin laskuvarjo – se toimii parhaiten, kun sen avaa. Ja toi on niin totta! Miian kanssa olen voinut luottamuksella keskustella aivan kaikesta. Tapaamiset olivat virkistäviä ja Miia osasi kyselemällä tuoda asioihin aina jotain uutta perspektiiviä ja pohdittavaa. Suosittelen lämpimästi!”

Marko Keipi

ammattipokerinpelaaja, CEO & Head Coach

“Tulosterapia on tuonut minulle henkistä kasvua ja lisännyt tyytyväisyyttä elämään. Osaan erottaa työn ja vapaa-ajan selkeämmin toisistaan, ja myös tunteiden ymmärtäminen on tullut helpommaksi. Kotitehtävät ovat olleet hyödyllisiä, ja käytännön harjoitukset ovat auttaneet minua kehittymään tavoitteissani. Miia on ollut todella positiivinen ja hyvä apu, ja viikottaiset tapaamiset ovat hoituneet loistavasti Skypen välityksellä. Tulosterapiassa keskityimme juuri oikeisiin asioihin, niihin mihin itse halusin muutosta ja kehitystä. Voittamiseen tarvitaan taitoa, kokemusta ja psykologista silmää, mutta myös tuurilla on osansa. Peleissä ja vapaa-ajalla on hyvä olla sinut omien tunteiden kanssa. Suosittelen tulosterapiaa kaikille, jotka haluavat kehittää itseään!”

Usein kysyttyä

Kognitiivinen terapia tutkii ajatusten, tunteiden ja kokemusten vaikutuksia ihmisen toimintatapoihin. Sen tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään omia ajatus-, tunne- ja käyttäymismalleja sekä tarvittaessa löytää keinoja niiden muuttamiseen. Lyhytterapia on ajallisesti rajattua ja itsevastuullista keskittyen menneisyyden sijasta nykyhetkeen ja tulevaan. Kognitiivisella terapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin ja ylivoimaisesti suosituin.

Mitä tarkoittaa kognitiivinen terapia?

Kognitiivinen terapia tutkii ajatusten, tunteiden ja kokemusten vaikutuksia ihmisen toimintatapoihin. Se auttaa asiakasta tiedostamaan ja kehittämään omia ajatus-, tunne- ja käyttäymismalleja. Työskentelytapa on käytännönläheinen pitäen sisällään myös kotitehtäviä ja harjoituksia. Tavoitteena on oman sisäisen puheen tunnistaminen sekä itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin lisääminen. Lyhytterapia on ajallisesti rajattua ja itsevastuullista keskittyen menneisyyden sijasta nykyhetkeen ja tulevaan. Kognitiivisella terapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin ja ylivoimaisesti suosituin.

Mistä tulee nimi tulosterapia?

Tulosterapia on tuloshakuista kognitiivista lyhytterapiaa. Terapian ja valmennuksen tavoite määräytyy asiakkaan yksilöllisten toiveiden ja muutostarpeiden mukaisesti. 

Tulosterapia on lyhytterapiaa, eli asiakas ja terapeutti tapaavat tyypillisesti 2–15 kertaa. Kotitehtävien avulla työskentely jatkuu myös tapaamisten välissä.

Psykoterapiamuodoista kognitiivinen terapia on tieteellisesti tutkituinta ja ylivoimaisesti suosituinta. Sillä on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja.

Miksi terapia on hyödyllistä?

Ihmisen mieli on varsin laiska uudistumaan ja katsomaan asioita eri näkökulmista. Laukkaamme helposti samoilla ajatusmalleilla vuodesta toiseen ja uskomme tarinat, mitä oma mieli meille kertoo. Tämä vaikuttaa tunteisiimme ja tapaamme toimia.

Terapiakeskusteluissa terapeutti heijastaa eli peilaa takaisin asiakkaan omia ajatuksia ja tuntemuksia. Asioista keskustellaan ja niitä tarkastellaan eri näkökulmista sekä pohditaan ajattelumallien syitä ja seurauksia. Ajatuksia on tosia, epätosia ja muuten vaan hyödyttömiä – hyvinvoivan ihmisen ajatuksista peräti kolmannes on epätosia tai hyödyttömiä. Se mitä ajattelet, ei ole absoluuttinen totuus, sillä omiin ajattelumalleihin on liimautunut kaikki se, mitä olet elämäsi aikana kokenut ja oppinut. Terapiassa asiakas oppii tiedostamaan omia ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Itsensä havainnointi tulee ennen muutosta ja kehitystä. Mitä et voi tiedostaa, siihen et voi vaikuttaa.

Milloin tulosterapiaan kannattaa hakeutua?
Tulosterapiaan tai valmennukseen hakeudutaan eri syistä. Kaikkia asiakkaita yhdistää aito kiinnostus ja halu vahvistaa omaa hyvinvointia ja onnellisuutta. Osa asiakkaista hakee terapiasta tukea elämäntilanteeseen tai uramuutokseen, osa haluaa löytää keinoja stressin vähentämiseen. Myös yksinäisyys tai liika kiire voi tuottaa surua ja huolta. Asiakkaat ovat motivoituneita tarkastelemaan omaa toimintaansa ja ajankäyttöään suhteessa elämänarvoihin ja muutostoiveisiin. Ilahduttavaa on, että tulosterapia koetaan innostavana ja mielenkiintoisena oppimatkana – palkitsevia tuloksia väheksymättä!
Kenelle tulosterapia sopii?
Tulosterapia sopii ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään ja omaa ajatteluaan sekä ovat motivoituneita työskentelemään oman hyvinvointinsa vahvistamiseksi. Oma mieli on suurin voimavaramme ja se kannattaa valjastaa avuksi muutostyöhön. Kaikille löytyy oma, sopiva terapeutti. Tärkeää on, että terapeutin persoona ja työskentelytapa miellyttää asiakasta. Myös terapeutin ammattitaidon, mielenkiinnon ja asiakkaan tarpeiden tulee kohdata. Tulosterapia ei sovellu suurten tai haastavien ongelmien avuksi.
Missä tapaamiset järjestyvät? Onnistuuko myös etäterapia eli verkkoterapia?
Tapaamiset ja valmennukset tapahtuvat ennalta sovittuna ajankohtana, pääosin etänä verkon välityksellä tai puhelimitse. Näin terapia on yhä useamman saatavilla ja asiakas säästää matkaan käytetyn ajan ja kustannukset.
Mitä tulosterapia maksaa? Miten ajanvaraus tapahtuu?

Tulosterapia ja valmennus maksaa 150 € / tunti. Kerrothan yhteydenottolomakkeella, mistä syystä haluat varata ajan tulosterapiaan ja valmennukseen. Yhteydenottosi jälkeen olen sinuun yhteydessä noin vuorokauden kuluessa ja keskustelemme lyhyesti, onko tulosterapia juuri sinulle sopivaa ja millaista etäyhteyttä (puhelin, Skype, FaceTime, WebexTeams) toivot käytettävän. Voit varata tunnin, puolentoista tai kahden tunnin ajan. Ennen ensimmäistä etätapaamista ilmoita laskutusosoite sähköpostitse.

Tarvitsenko terapiaan lähetettä ja saanko siitä Kela-korvausta?

Tulosterapia ja valmennus on omakustanteista ja niihin ei tarvita lähetettä.

Tallentaako terapeutti ja valmentaja minua koskevia tietoja?

Terapian ja valmennuksen aikana voin tehdä muistiinpanoja keskustelun tueksi, mutta tuhoan mahdolliset muistiinpanot tapaamisen lopuksi. Terapiatapaamiset ovat 100 % luottamuksellisia eikä niistä jää mitään merkintää Omakanta-palveluun. 

Mitä tulosterapiatakuu tarkoittaa?

Terapiaan jonotetaan Suomessa jopa kuukausia. Tulosterapiatakuu varmistaa, että pääset aloittamaan terapian nopeasti – usein jo muutaman päivän sisällä. 

Miksi tulosterapia maksaa hieman enemmän kuin muut terapiat?

Tulosterapiatakuun ansiosta pääset aloittamaan terapian nopeasti. Jos terapian hinta olisi alhaisempi, kertyisi jonoa ja ruuhkaa, eikä terapiatakuu enää toimisi. Maksat hieman extraa siis nopeasta aloituksesta!

Miia Kiiskinen

kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys
(Integrum Institute for cognitive therapies Finland 2015–2018)

Tiesitkö, että ihmisellä on yli 60 000 ajatusta vuorokaudessa, niistä peräti 90 % samoja kuin eilen. Juutumme helposti yhteen ja samaan – ajatuksilla ja uskomuksilla on elämässämme valtava voima. On hyvä ymmärtää, miten itse ruokimme omaa ajatteluamme, ja miten se vaikuttaa tunteisiimme ja tapaamme toimia.

Epämukavuutta, virheitä, ikäviä tunteita ja vastoinkäymisiä on hyvä oppia sietämään. Onnelliset ihmiset eivät pyri täydellisyyteen, sillä he tietävät, että täydellisyys ei ole saavutettavissa. Vanhan sanonnan mukaan voittaja on se, joka näkee kulloisessakin tilanteessa enemmän vaihtoehtoja. Sata dominonappulaa liikahtaa yhdestä hipaisusta. Suuret asiat ratkaistaan pienillä teoilla – eilen, tänään ja vielä huomennakin.

Olen ihmisen käyttäytymiseen, tunteisiin ja ajatteluun erikoistunut oululainen, 46-vuotias kognitiivinen terapeutti. Voimme tavata Oulussa, Kempeleessä tai Raahessa kasvotusten tai etänä puhelimen/verkon (WhatsApp-puhelu, Skype, FaceTime, Webex Teams) välityksellä.

miia@miiakiiskinen.fi
0500 589 234
Y-tunnus: 2827614-8

Ota yhteyttä

3 + 10 =

“Sata dominonappulaa liikahtaa yhdestä hipaisusta. Suuret asiat ratkaistaan pienillä teoilla – eilen, tänään ja vielä huomennakin.”